> <

iTKit Alat Peraga iTKit Elektronika (SD-SMP)

Alat Peraga Kit Elektronika dirancang untuk pengajaran/pengetahuan mengenai prinsip-prinsip dari Elektronik yang sesuai dengan Kurikulum Pembelajaran di Indonesia. Semua komponen-komponen dirancang untuk memudahkan pemasangan rangkaian percobaan-percobaan elektronika. Semua komponen dihubungkan secara bersama-sama dengan hanya menekan dan memasangkannya keatas papan rangkaian. Pemasangan komponen-komponen tersebut sangat mudah dilakukan sehingga sangatsesuai untuk pembelajaran di sekolah menengah pertama. Terdapat pula buku panduan yang menunjukkan rangkaian-rangkaian Pembelajaran Elektronika yang dapat dibangun berdasarkan komponen-komponen yang tersedia.

mail